de Gekkenlogger

DE GEKKENLOGGER

 De Gekkenlogger of De Heiliging van Arie Vlieland

In 2000 verscheen De Gekkenlogger of De Heiliging van Arie Vlieland. Burgerhout behandelt de feiten van en geeft een verklaring voor een van de grootste criminologische raadsels van Nederland. 
85 jaar heeft het geduurd eer een plausibele verklaring werd gevonden voor een drietal doodslagen die in 1915 plaatsvonden aan boord van de Katwijkse logger, Noordzee V, de KW 171. Dertien bemanningsleden gingen vissen en weken later werd het volledig onttakelde schip op zee aangetroffen, de tien bemanningsleden zongen luidruchtig psalmen en waren nauwelijks aanspreekbaar op hun gedrag. Ze hadden wonderbaarlijke wonderen meegemaakt. Drie bemanningsleden waren gedood.

Aanvankelijk meenden psychologen en psychiaters dat de verklaring gevonden diende te worden in ‘psychische infectie’, inductiepsychose en beinvloeding. Godsdienst en isolement zouden een belangrijke conditie zijn. Volgens Burgerhout is dit niet houdbaar, omdat het in wezen niets verklaart. Er voeren eeuwenlang vissers uit, die godsdienstig waren en het isolement van de zee kenden, maar nooit eerder waren er op deze wijze doden gevallen. 
Een tweede verklaring werd gezocht in de ultra-orthodoxe godsdienst die de bemanningsleden in het calvinistische Katwijk zouden aanhangen. De buitengewone vroomheid zou onder bepaalde condities geleid hebben tot doodslagen. Afgezien van het gegeven dat niet een theorie dit kan bevestigen, voert Burgerhout aan dat de bemanning niet zo vroom was.
De derde verklaring is de zogenaamde romantische verklaring. Diverse auteurs hebben prachtig geschreven, maar ze hebben niets verklaard wat overeenstemde met de feiten. 

Na tien jaar studie kwam Joop Burgerhout tot een verrassende conclusie en is gebaseerd op een merkwaardige gebeurtenis die 23 jaar daarvoor, in 1892, plaatsvond.

BESTELLING

Het boek is lange tijd uitverkocht geweest, maar tijdens een verhuizing bleek nog een aantal exemplaren gevonden te zijn. Het boek kan bij de auteur besteld worden voor 20 euro (excl. port). Een mailtje naar jdburger@planet.nl is voldoende.